Aftonbladet produkter

Aftonbladet och Bulls – en succéhistoria

Det är många år sedan mediaföretagen i Sverige började titta på andra lösningar för att producera innehåll, sidor och hela tidningar. Aftonbladet var starten på Bulls redaktions resa till succé.

Året var 2009. Aftonbladet ville slimma redaktionen och sänka kostnaderna och såg sig därför om efter nya externa redaktioner som inte bara skapade innehåll utan också kunde producera hela bilagor och andra utgåvor. En lyckad satsning på dagliga uppslagskryss från Bulls sommaren 2008 gjorde oss till en trygg leverantör för ett utvecklat samarbete.

Oktober 2009 kom det första Bullsproducerade numret av Aftonbladets bilaga Kryss & Quiz ut. Innehållet var förändrat. Inslagen förbättrades och Kryss & Quiz gick från att vara av en veckobilaga med innehåll staplat på varandra till ett genomtänkt kryssmagasin fullt jämförbar med korsordsförlagens tidningar.

Under samma höst startade Bulls även upp kryssproduktionen till huvudtidningen, en 16-sidig inhäftad bilaga till AB Härligt hemma, 6 sidor i AB Söndag och flera kryss i Aftonbladets övriga utgåvor.

Sånär som på ett par interna lösningar var Bulls Aftonbladets enda kryssleverantör vid årsskiftet. Bulls tog även över samarbetet med de AB-profiler som fortsatte sin gärning inom gebitet. På så sätt förenklades inte bara det tidningens redaktionella insats till mer än ett par kontaktpersoner, ekonomiavdelningen fick från och med nu bara en faktura i månaden istället för det otal arvoden som tidigare betalades ut.

Dessutom övertog Bulls snart kontakten med läsarna, något som underlättade arbetet ytterligare för Aftonbladet. Korsordslösare är flitiga mejlskrivare och förändringar av det här slaget medför förstås reaktioner. Så även här. Men samtidigt som läsare hörde av sig och saknade favoritkonstruktörer var det långt fler som hörde av sig och var glada över den kvalitetshöjning som följde med Bulls redaktionella insats. Krysslösare är flitiga mejlskrivare och bra referenser för en korsordsredaktion.

Sommaren 2010 kom den första utgåvan av KryssExtra. Bulls hade föreslagit Aftonbladet att göra en 100-sidig krysstidning för att testa marknaden. Ett försök som slog så väl ut att man redan till julen samma år gav ut ytterligare ett nummer. Försäljningen av denna tjockare tidning påverkade knappt försäljningen av veckomagasinet Kryss & Quiz och kunde därför fortsätta växa. Redan 2011 ökade utgivningen till tre nummer och 2012 4 nummer. 2015 och 2016 utkom 6 nummer för att 2017 öka till 7 nummer. 2018 blev KryssExtra ett månadsmagasin och 2019 utökades utgivningen till 13 nummer.

Under åren har det förstås blivit förändringar i tidningens andra produkter. När Härligt hemma gjordes om och man lyfte ut korsordsidorna utökades på Bulls rekommendation AB Söndags motsvarande sidor till 16. Det senaste tillskottet i Aftonbladets korsordssatsning huvudtidningens inbladade tabloidbilaga Kryssbladet som utkommer varje lördag.

Samarbetet mellan Aftonbladet och Bulls har pågått i snart 10 år. Det utvecklas fortfarande.

1 October 2009

Kryss & Quiz

Bulls tar över produktionen av Aftonbladets bilaga Kryss & Quiz. Under samma höst startade Bulls även upp kryssproduktionen till huvudtidningen, en 16-sidig inhäftad bilaga till AB Härligt hemma, 6 sidor i AB Söndag och flera kryss i Aftonbladets övriga utgåvor.

1 October 2009
1 June 2010

KryssExtra

Sommaren 2010 kom den första utgåvan av KryssExtra. Bulls hade föreslagit Aftonbladet att göra en 100-sidig krysstidning för att testa marknaden. Ett försök som slog så väl ut att man redan till julen samma år gav ut ytterligare ett nummer.

1 June 2010
1 January 2011

KryssExtra expanderar

Redan 2011 ökades utgivningen av
KryssExtra till tre nummer och fortsatte
att öka kommande år.

1 January 2011
1 May 2016


Kryssbladet
I maj 2016 lanserades Kryssbladet,
en lös tabloidbilaga som följer med
i Aftonbladet på lördagar.

1 May 2016
1 December 2018

Samarbetet växer

2018 har KryssExtra utökat till 13 nummer. Samarbetet har under åren också resulterat i bilagan Kryssbladet.

1 December 2018


Kontakt

Jag hittar den perfekta lösningen just för dig!

Mikael Tegebjer

Mikael Tegebjer

Vice President

T +46 (0)8 555 206 71
M +47 (0)70 512 39 99
E-post

Related Posts

Rulla till toppen