Fyll i rutnätet så att varje rad och varje kolumn innehåller alla siffror från 1 till 7. Siffran och räknesättet som finns angivet i varje område ger summan av de siffror som ska skrivas in.

K-doku är en variant på Sudoku som har ytterligare en dimension där man med hjälp av de fyra räknesätten även ska placera ut rätt siffror i markerade områden.

Kontakt

Jag hittar den perfekta lösningen just för dig!

Mikael Kvick

Mikael Kvick

Sales executive

T +46 (0)8 555 206 82 | M +46 (0) 73 422 78 07
E-post

Scroll to Top