K-doku

Fyll i rutnätet så att varje rad och varje kolumn innehåller alla siffror från 1 till 7. Siffran och räknesättet som finns angivet i varje område ger summan av de siffror som ska skrivas in.

K-doku är en variant på Sudoku som har ytterligare en dimension där man med hjälp av de fyra räknesätten även ska placera ut rätt siffror i markerade områden.

Bulls Press digitala K-doku finns för daglig publicering i 3 olika storlekar: 4×4, 5×5 och 6×6 rutor.

Prover

Kontakt

Jag hittar den perfekta lösningen just för dig!

Hedley Grönqvist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt

T +46 (0)8 555 206 42 | M +46 (0)70 583 31 25
E-post

Scroll to Top