PuzzlePlayz Südostschweiz

PuzzlePlayz tar över världen

Bulls spelportal PuzzlePlayz finns nu på ännu en marknad, den schweiziska.  Mediebolaget Somedia har köpt in en portal från Bulls för publicering i tidningen Südostschweiz. Portalen innehåller sex roliga inslag

Läs mer
Scroll to Top