Almedalen 2018: AI är den nya elektriciteten!

Det finns ingen människa som inte tjänar på att vara påläst om artificiell intelligens. AI är som den nya elektriciteten.
Margareta Steinsvik, futurist och Vice President på Bulls

Hennes påstående är i samklang med vad många forskare och experter just nu förutspår, nämligen att AI har placerat oss på tröskeln till ett enormt skifte. Hur kommer kommunikationsbranschen påverkas? Och vilken är den viktigaste kompetensen för framtidens kommunikatörer? Margareta Steinsvik förklarar!

Margareta Steinsvik är futurist, Vice President på Bulls Press och har en mångårig erfarenhet av att arbeta med varumärken och content marketing. Den 2/7 deltog hon i expertpanelen på Sveriges Kommunikatörers fullsatta Almedalsseminarium om kommunikatörens roll i förhållande till tekniska innovationer såsom AI, Internet of Things och Big Data.

Varför är AI en viktig fråga för kommunikatörer, tycker du?

– AI, artificilell intelligens är en ny nivå, en ny era för programmeringen som fundamentalt kommer förändra hur vi lever och gör affärer. AI är program som kan göra saker som bara människor kunde göra förut, till exempel analysera, förutspå och fatta beslut. Vissa har jämfört AIs påverkan på samhället med när elektriciteten kom. Redan idag använder vi AI utan att tänka på det när vi gör en sökning på Google eller kanske ber Siri eller någon annan assistent i vår telefon ringa upp en person när vi kör. AI ger oss som konsumenter ännu mer möjligheter att skaffa information om företag och produkter. Vi kräver äkthet, relevans och tydlighet. Relevant information välkomnas medan ofokuserad reklam ses som ett tecken på att företaget har något att dölja. Vi vill ha personliga varumärken som bidrar till samhället, men samtidigt ger oss samma upplevelse som de världsbästa konkurrenterna. Därför behöver inte minst kommunikatörer lära sig att förstå AI.

Vilka är de viktigaste kompetenserna för framtidens kommunikatörer?

– AI gör det möjligt för kommunikatörer att processa stora mängder data i realtid. Att verkligen förstå och nå dem som vill vara våra kunder. Att bli riktigt relevanta på individnivå och att använda kunddata för att utveckla våra erbjuden och produkter. Det ger den värdebaserade innehållskommunikationen huvudrollen. Framöver kombineras AI-program med andra tekniksprång som IOT – uppkopplade prylar (till exempel bilar o kylskåp), AR/VR (augmented o virtual reality), med nya plattformar för kommunikation och data. Vi behöver lära oss att kommunicera i en värld styrd av röst och bild snarare än text. AI är ingen teknik utan en nivå av programmering som på gott och ont förändrar den värld vi lever i. Men AI i sig är varken gott eller ont. Det är verktyg. Vi är med och formar hur AI ska användas, därför behöver vi förstå den.

Related Posts

Rulla till toppen