Bra priser, hög kvalitet och ett värdefullt prepresskunnande är nyckelord för en trycksaksköpare av i dag. Bulls Graphics är allt det. Bulls Graphics samarbetar med olika slags trycksaksleverantörer i Litauen, Sverige och Tjeckien. Detta gör att vi kan ge din produkt den uppmärksamhet den förtjänar, vare sig det handlar om hård- eller mjukpärm, textböcker, flexoband eller barnböcker.
Läs mer på bullsgraphics.se

Enkelt och tryggt

Att byta leverantör kan ibland kännas osäkert, speciellt till en leverantör utanför Sverige. Lugn. Bulls Graphics sitter i Halmstad och är alltid din kontakt till trycksaksleverantören.

Vi hjälper dig genom hela kedjan

Vi tar själva hand om prepress – repro, originalarbete, korrektur och provtryck. Detta är en expertis och service vi är stolta över att kunna erbjuda. Behöver du hjälp med textproduktion, bilder och formgivning ordnar vi det också.

böcker

Fler fördelar

  • Vi fakturerar i svenska kronor.
  • Vi levererar pliktexemplar till biblioteken.
  • Vi hjälper dig med distribution och lager.

Kontakt

Jag hittar den perfekta lösningen just för dig!

James Eliasson

Managing Director, Bulls Graphics


T +46 (0)35 14 41 75 | M +46 70 594 41 50
E-post

Scroll to Top