Tjänster

Alla behöver innehåll idag. Med Bulls tjänster kan du underhålla din publik, bredda din marknad, samt öka uppmärksamhet och kännedom om ert varumärke.

Vare sig ert företag vill skapa ett influencersamarbete, publicera ett magasin eller skapa ett spel på er hemsida, så är Bulls det självklara valet för ert varumärke och koncept.

Redaktionella tjänster

Bulls gör innehåll i världsklass för såväl traditionella mediekanaler som för de nyare kanaler, där företag och varumärken talar direkt till sina kunder.

Gamification

Med gamification kan ni motivera era kunder att bli mer delaktiga, engagerade och lojala.

Influencersamarbeten

Genom influencerns stora följarskara och engagerade fans, når man sin publik på ett mer personligt och genuint sätt.

Varumärkeslicensiering

Stärk ditt varumärke, din position och öka din försäljning.

Grafisk produktion

Bra priser, hög kvalitet och ett värdefullt prepresskunnande är nyckelord för en trycksaksköpare i dag. Bulls Graphics är allt det.

Kontakt

Jag hittar den perfekta lösningen just för dig!

Hedley Grönqvist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt

T +46 (0)8 555 206 42 | M +46 (0)70 583 31 25
E-post

     

     

     

     

Scroll to Top