Korsord

Som Sveriges största kryssleverantör har Bulls korsord av alla möjliga slag, digitala som för print.

Korsord är den övergripande termen för de flesta ordflätade utmaningar och hos Bulls hittar du alla varianter. De största produkterna är kryss, krypto och korsord. I den ordningen. Men vi är förstås lika bra på andra populära ordpusslande uppgifter. Vi har kryss och ordpussel i alla storlekar, hos Bulls hittar du alltid något som passar in.

Vi digitaliserar dina kryss

Bulls levererar färdiga digitala innehållslösningar. Det kan vara hela tidningssidor med korsord, serier och sifferpussel eller bilagor med annonskryss. Bulls har också kryss med ljud och rörliga bilder. Självklart hjälper vi också till att digitalisera dina printprodukter om det är aktuellt.

Korsord som annons

Det är lätt att tänka att korsordsprodukter bara är för medieföretag som gör dagstidningar och liknande. Faktum är att korsord kan vara ett väldigt bra komplement till vanliga annonser. Kryssen går att anpassa så läsaren löser fram ditt budskap. På så vis får du läsaren att stanna kvar på din hemsida eller på din annonssida

De olika varianterna

Krypto är en form av korsord där ledtrådarna är startbokstäver samt de siffror som finns utplacerade i rutnätet. Varje siffra representerar en bokstav. Krypton kan vara med eller utan bild.

Kryss är med råge den typ av ordfläta som är mest populär i Sverige med sina bilder och nycklar inne i rutnätet. Numer finns kryss även med ljud och bild.

Korsord är klassikern. Det var med korsord ordflätandet började. I ett korsord är nycklarna numrerade och ligger utanför krysset.

Bokstavliga utmaningar finns det förstås många av. Det kan vara väldigt mycket, det gemensamma är att det handlar om ord eller bokstäver.

Skräddarsydda kryss är som namnet antyder anpassningsbara och kunden styr innehållet. Kryssen kan till exempel användas på en vanlig annonssida. Det får läsaren att stanna upp, vilket gör att annonskunden når ut med sitt budskap. Här kan du läsa mer om skräddarsydda korsord.

Krysskrypto Krysskrypto är vad det låter som: en blandning av kryss och krypto. En del av krysset saknar nycklar och är som ett krypto med hjälpsiffror, en del är som ett vanligt kryss med klassiska nycklar.

Kontakt

Jag hittar den perfekta lösningen just för dig!

Hedley Grönqvist

Försäljningsansvarig media, Redaktionellt

T +46 (0)8 555 206 42 | M +46 (0)70 583 31 25
E-post

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Scroll to Top