PuzzlePlayz till NWT Media

Efterfrågan på PuzzlePlayz ökar och senaste tillskottet är NWT Media.

Mediekoncernen NWT Media väljer nu att köpa in spelportalen PuzzlePlayz till sina 15 dagstidningar. I deras portal har de valt 9 inslag från Bulls portfölj som bland annat innefattar Bildkrysset, Korsord och Ord på ord. Spelportalen erbjuds till tidningarnas betalande prenumeranter.

Kontakt

Jag hittar den perfekta lösningen just för dig!

Mikael Kvick

Mikael Kvick

Sales executive

T +46 (0)8 555 206 82 | M +46 (0) 73 422 78 07
E-post

Related Posts

Scroll to Top