Så ökade Coop webbplatsbesök och annonsintäkter med korsord och spel

Hur får man kunderna att återkomma oftare till webbplatsen och spendera mer tid med varumärket? Hur genererar man större annonsintäkter på en medlemssida? För Coop i Danmark är svaret på båda frågorna tydligt: En skräddarsydd spelportal från Bulls överträffade alla målsättningar.

Coop är Danmarks största livsmedelskedja med en stor och etablerad kundkrets. De arbetade sedan länge med innehåll, men önskade att fler tog del av innehållet och att användare återkom oftare till medlemssidan. Utifrån Coops målsättningar skapade Bulls en skräddarsydd spelportal till webbplatsen, som genom dagliga uppdateringar av innehållet inspirerar besökarna att återvända oftare. Den lanserades via en kampanj med annons, puff på hemsidan, korsord i kundtidningen och länkar till spelen i nyhetsbrevet.

“Vår nya kryss- och spelportal är otroligt populär och genomsnittet för spenderad tid är högt. Dessutom har sajten visat sig vara attraktiv för annonsörer.”

Lotte Malmgren, COOP/Samvirke
annonsintäkter case Coop DK

Resultat – fler webbplatsbesök och större annonsintäkter

Kampanjen var framgångsrik från start och har fortsatt effekt. Alla målsättningar överträffades redan de första veckorna.

  • CTR: hela 10% klickade sig vidare från första nyhetsbrevet, med konverteringar från passiva mailadresser till aktiva besökare.
  • Retention rate ökade med hela 900%. Med automatiska dagliga uppdateringar finns det alltid något nytt att spela.
  • Engagemanget ökade stadigt då fler kunder besökte spelportalen och stannade längre.
  • Genomsnittet för spenderad tid är mycket hög: 8,5 minuter per session. Här bidrar särskilt de varumärkesanpassade korsorden till att kunderna stannar länge på sajten.
  • Spelen bidrar även till att driva trafik till såväl interna kampanjer som annonser från tredje part.
  • Portalen attraherar annonsörer i större utsträckning, vilket genererar ökade annonsintäkter.

Framgångsfaktorer

  • Veckovisa uppföljningsmöten där data analyseras och innehållet anpassas.
  • Teamet hos Coop marknadsför spelportalen genom centralt placerade puffar, artiklar i nyhetsbrev och skräddarsydda kryss i sin tryckta medlemstidning. Detta har ökat genomslaget och konverterat medlemmar från den tryckta tidningen till sajten.
  • Heltäckande onboarding. Bulls lösning är enkel att implementera. Vi stöttar våra kunder hela vägen, från lansering till utvärdering och optimering. Vi utnyttjar vår internationella erfarenhet för att våra produkter och tjänster ska få så bra effekt som möjligt enligt kundens önskemål och målsättningar.

Framåt

Coops spelportal är idag en naturlig del av innehållsstrategin. Genom att analysera data kring användande och beteende och löpande utveckla samt finjustera innehållet säkerställer vi att upplevelsen följer besökarnas preferenser. Exempel på anpassningar kan vara att justera spelens svårighetsgrad och att variera spelen som erbjuds för att testa vilka som är mest populära för den aktuella målgruppen.

Vill du veta mer om vår spelportal?

Här hittar du mer information och hur den kan engagera din målgrupp.

Related Posts

Rulla till toppen