böcker

Distribution och lager i grafiska produktionsflöden

Bokproduktion innehåller mer logistik än vad man först tänker på – eller har lust att tänka på. För att du skall slippa, hjälper vi till med sådant som lagerhållning och distribution. Vi sköter också hanteringen av pliktexemplar till de olika biblioteken. Därtill har vi stor erfarenhet av hantering av stora mängder digitalt material, såsom digitala arkiv och databaser. Andra digitalt relaterade tjänster kan vara produktion av e-böcker, indexering eller digitalisering av äldre publikationer.

Tala med oss så förklarar vi mer, eller kommer fram till en lösning tillsammans.

Scroll to Top