Bulls gör tvåspråkiga kryss till Flensborg Avis

I Flensborg är de flesta tvåspråkiga och pratar såväl danska som tyska. Därför har Bulls tagit fram tvåspråkiga kryss till den lokala tidningen Flensborg Avis.

Kryssen har nycklar på ett språk och lösningar på ett annat. Varannan vecka är nycklarna på tyska och svaren på danska och varannan vecka är nycklarna på danska och svaren på tyska. 

Bulls redaktion visar återigen prov på stor innovationsförmåga med den här unika och nischade produkten. Genom att skräddarsy materialet förädlar vi redan existerande produkter och kan på så vis skapa nya värden och möjligheter. De tvåspråkiga kryssen är ett bra exempel på hur en produkt kan utvecklas.

Det första tvåspråkiga krysset i Flensborg Avis kom ut 29 augusti och publiceras en gång i veckan i papperstidningen och e-tidningen.

Kontakt

Jag hittar den perfekta lösningen just för dig!

Mikael Kvick

Mikael Kvick

Sales executive

T +46 (0)8 555 206 82 | M +46 (0) 73 422 78 07
E-post

Related Posts

Scroll to Top