Korsord på olika språk: Tyska och danska.

I korsordsvärlden gillar vi olika

Bulls gör korsord på flera olika språk och fler är på gång. Vi tog en pratstund med Janne Helander som är redaktör på Bulls. Janne har jobbat med korsord i snart 15 år. Han är vårt tekniska geni, men också en fena på språk. 

På vilka språk kan vi göra kryss?

För närvarande gör vi kryss och korsord på svenska, norska (bokmål), danska, finska, tyska och (amerikansk) engelska.

Vi har också några tvåspråkiga inslag, som till exempel dansk-tyska och tysk-danska kryss.

Vad är utmaningen med att göra kryss på olika språk?

Det finns förstås vissa skillnader i språken som kan vara utmanande, men den största utmaningen är nog att vi måste vara flexibla och kunna anpassa oss till de olika ländernas behov. 

Vilka skillnader finns mellan de olika ländernas kryss? Är det något land som utmärker sig?

I finska kryss får inga lösningsord vara kortare än fyra bokstäver. I amerikanska korsord är minimilängden tre bokstäver. Någon sådan gräns finns inte i de andra språken.

Kryss (arroword) är populärast i Europa medan korsord (crossword) dominerar i USA. Amerikanska korsord har inte några ogarderade rutor. Alla bokstäver som skrivs in i rutmönstret är alltså en del av två ord (ett vågrätt och ett lodrätt).

En annan sak som utmärker amerikanska korsord är att svaren ofta består av fraser eller flerordsuttryck. I Europa är de flesta svaren ett enda ord.

I finska kryss är det väldigt vanligt med nycklar i form av illustrationer (ikoner) i stället för text. Något som är mer förknippat med barnkryss i övriga Norden.

I de finska kryssen undviker man också pilar från nycklarna i möjligaste mån.

I tyska kryss, å andra sidan, vill man ha pilar från samtliga nycklar!

I de tyska nycklarna används också gemener (i stället för endast versaler, som i Norden), eftersom versaler i tyskan är ett sätt att skilja på substantiv och andra ordklasser.

Det finns också vissa skillnader i hur nycklarna är formulerade.

I amerikanska korsord brukar man t.ex. använda en förkortning i nyckeln om svaret är en förkortning (Swingers’ grp. = PGA), eller spanska ord i nyckeln om svaret är ett spanskt ord (Cuba, por ejemplo = ISLA).

Vilket land är svårast att göra kryss till? Varför?

Det är väldigt svårt att svara på. Man skulle kanske kunna tro att finska kryss är svårast, eftersom de inte tillåter några ord på 2-3 bokstäver. Men finska ord använder oftast en mindre uppsättning bokstäver än t.ex. de svenska, trots att länderna har samma alfabet.

Ett mindre antal bokstäver i bruk gör att fler ord kan korsa varandra än i ett språk som har större spridning mellan bokstäverna.

Förmodligen är de tvåspråkiga kryssen, med nycklar på ett språk och svar på ett annat, de svåraste att få till. Svaren ska helst vara unika för det ena språket och inte förekomma i det andra.

Det innebär att namn på personer (och i många fall platser) inte kan användas. Många förkortningar och de flesta låneord måste också väljas bort.

De tvåspråkiga kryssen blir helt enkelt svårflätade för att det finns betydligt färre tillgängliga ord att använda.

Kontakt

Jag hittar den perfekta lösningen just för dig!

Mikael Tegebjer

Mikael Tegebjer

Vice President

T +46 (0)8 555 206 71
M +47 (0)70 512 39 99
E-post

Related Posts

Rulla till toppen