Kryss

Kryss är den absolut mest populära korsordet i Sverige. Kryss är ofta med bilder och nycklar inne i rutnätet.

Läs mer
Krypto

Krypto

Krypto är en populär form av korsord där rutorna har siffror. Varje siffra representerar en bokstav.

Läs mer
Korsord

Korsord

Korsord är klassikern. Det var med korsord ordflätandet började. I ett korsord är nycklarna numrerade och ligger utanför krysset.

Läs mer
Skräddarsydda kryss

Skräddarsydda kryss

Skräddarsydda kryss är som namnet antyder anpassningsbara och kunden styr innehållet. Med skräddarsydda korsord finns oändliga möjligheter: du väljer innehållet. Vi anpassar bilder, nycklar och kryssets utseende för att det

Läs mer
Löser Film & Tv-krysset

Film & tv-krysset

Bulls är ensamma om kryss med rörliga filmbilder – nästa steg i utvecklingen av digitala korsord. Det digitala filmkrysset illustreras varje vecka med en aktuell filmtrailer, till vilken det följer

Läs mer
Kalenderskryss

Kalenderkrysset

Kalenderkrysset är ett lagom lätt kryss som kommer ut varje dag. Det gäller att lösa fram dagens namnsdagsfirare. Formatet är 8×12 rutor och täcker två spalter. Periodicitet: 365 ggr/år Format:

Läs mer
Härs & Tvärs

Härs & Tvärs

Härs & Tvärs är gjort för halvsides tabloidformat, men finns också för digital publicering. Här är litteraturen i fokus. I Härs & Tvärs finns det alltid med ett författarcitat och

Läs mer
Dagens namn

Dagens namn

Dagens namn är något för kalenderbitaren. Det kommer ett nytt kryss varje dag och läsaren ska lösa fram dagens namnsdagsfirare. Dagens namn finns som digitalt kryss och kan placeras som

Läs mer
Scroll to Top