Kryss

Kryss är den absolut mest populära korsordet i Sverige. Kryss är ofta med bilder och nycklar inne i rutnätet.

Läs mer
Krypto

Krypto

Krypto är en populär form av korsord där rutorna har siffror. Varje siffra representerar en bokstav.

Läs mer
Korsord

Korsord

Korsord är klassikern. Det var med korsord ordflätandet började. I ett korsord är nycklarna numrerade och ligger utanför krysset.

Läs mer
Scroll to Top